Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik transportu kolejowego - ttk

Informacje o zawodzie:

Zawód technik transportu kolejowego jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy, ciekawym i przynoszącym wiele satysfakcji. Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów i certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych, absolwent może ubiegać się o pracę w spółkach przewozów pasażerskich i towarowych.

 

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:


Technik transportu kolejowego jest zawodem obecnie deficytowym. W wielu regionach kraju są poszukiwani specjaliści z wykształceniem kolejowym, gdyż zauważany jest wzrost zapotrzebowania na potencjalnych pracowników związanych z obsługą ruchu kolejowego, którym m.in. jest technik transportu kolejowego. W pozostałych częściach kraju istnieje stałe zapotrzebowanie na kadry tej branży, co stwarza dogodne warunki zarówno dla pracodawców jako strony podażowej, jak i potencjalnych pracowników, czyli strony popytowej na rynku pracy. Ponadto dynamiczny rozwój kolei, a także postępująca modernizacja sieci kolejowej oraz taboru implikuje zapotrzebowanie na młode kadry.

 

Absolwent może pracować:


W spółkach kolejowych, na stanowisku: dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przejazdowego, kierownika pociągu, konduktora, rewidenta, manewrowego, ustawiacza, kasjera biletowego i kasjera towarowego. W dalszym etapie rozwoju kariery zawodowej może pracować jako: dyspozytor ruchu kolejowego, instruktor, kontroler, maszynista (po zrealizowaniu fakultetów – dodatkowych kwalifikacji), maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych, pojazdów metra i prowadzącego maszyny do kolejowych robót budowlanych (po zrealizowaniu fakultetów – dodatkowych kwalifikacji).

Możliwość podwyższenia kwalifikacji, pozyskania dodatkowych umiejętności zawodowych. Szansa na naukę przedmiotów zawodowych kolejowych w nowoczesnych pracowniach zawodowych w Branżowym Centrum Umiejętności - placówce, która powstanie w 2024 r. na terenie szkoły. Partnerem Branżowego Centrum Umiejętności jest spółka PKP Intercity S.A

Kwalifikacje:
• TKO.07- organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.
• TKO.08-planowanie i realizacja przewozów kolejowych.
 
Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy, matematyka, geografia.
 
Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, język angielski.
 
Języki obce:
• język angielski, język niemiecki lub rosyjski.
 
Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 2, 3 i 4 odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych.
Stypendia dla najlepszych uczniów, możliwość ukończenia dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, nabycia dodatkowych uprawnień. 
Dobra i stabilna praca po ukończeniu szkoły, z możliwością dalszego rozwoju i awansu.
 
Klasa patronacka PKP Intercity S.A.
 
 
Absolwent może pracować:
• w spółkach kolejowych, szczególnie PKP Intercity S.A.
 
Na tym kierunku odbędziesz praktyki w:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A.
"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
 
Pod okiem zawodowców nauczysz się planować
i organizować pasażerskie i towarowe przewozy kolejowe
oraz zarządzać taborem kolejowym.
 
Możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności związanych z kształtowaniem ich aktywności i kreatywności.
 
Aktywna współpraca z uczelniami wyższymi, z szansą na dalszy rozwój ucznia, nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych.
Galeria zdjęć
>>>
Patronat i współpraca:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl