Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik pojazdów kolejowych - tpk

Informacje o zawodzie:

Zawód technik pojazdów kolejowych jest zawodem z przyszłością, poszukiwanym na rynku pracy. Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.09 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych i TKO.10 Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych, technik pojazdów kolejowych zatrudniony jest przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych, w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy urządzeń zainstalowanych w taborze trakcyjnym. Po zdobyciu doświadczenia zawodowego może zostać maszynistą – instruktorem, komisarzem odbioru pojazdów trakcyjnych, kontrolerem.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:

Technik pojazdów kolejowych jest zawodem bardzo poszukiwanym przez kolejowy rynek pracy. Wiele spółek, zwłaszcza przewoźników kolejowych w całym kraju, poszukuje maszynistów pojazdów trakcyjnych, pracowników obsługi pojazdów trakcyjnych, ich naprawy i konserwacji.

Ciągły rozwój kolei, a także progresywna modernizacja taboru powoduje zapotrzebowanie na młode kadry w zakresie naprawy i prowadzenia pojazdów trakcyjnych, autobusów szynowych.

 

Absolwent może pracować:

W kolejowych spółkach przewozowych, szczególnie PKP Intercity S.A.

Na stanowisku:

 • maszynista pojazdów trakcyjnych,
 • rewident taboru kolejowego,
 • diagnosta stanu technicznego taboru kolejowego,
 • monter napraw taboru kolejowego,
 • maszynista – instruktor (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
 • komisarz odbioru pojazdów kolejowych (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
 • kontroler (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej).

 

Klasa patronacka PKP Intercity S.A.

Stypendia dla uczniów, praktyka zawodowa w spółce PKP Intercity S.A.
Możliwość ukończenia dodatkowych kursów kwalifikacyjnych sponsorowanych przez spółkę PKP Intercity S.A.
Dobra i stabilna praca po ukończeniu szkoły, z możliwością dalszego rozwoju i awansu w PKP Intercity S.A.

Możliwość podwyższenia kwalifikacji, pozyskania dodatkowych umiejętności zawodowych. Szansa na naukę przedmiotów zawodowych kolejowych w nowoczesnych pracowniach zawodowych w Branżowym Centrum Umiejętności - placówce, która powstanie w 2024 r. na terenie szkoły. Partnerem Branżowego Centrum Umiejętności jest spółka PKP Intercity S.A.

Kwalifikacje:
TKO.09. - wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych,
TKO.10. - eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych.
 
  Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy, matematyka, technika.
 
  Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, język angielski.
 
  Języki obce:
• język angielski, język niemiecki lub rosyjski.
 
  Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 2, 3 i 4 odbywają praktykę zawodową w PKP Intercity S.A.
 
  Absolwent kierunku:
• naprawia i regeneruje części maszyn i urządzeń taboru kolejowego,
• dokonuje montażu maszyn i urządzeń,
• instaluje, uruchamia i obsługuje maszyny i urządzenia,
• diagnozuje elementy części maszyn i urządzeń taboru kolejowego,
• wykonuje pomiary i odczytuje plany schematyczne urządzeń taboru kolejowego.
 
Absolwent może pracować:
na stanowisku:
 • maszynista pojazdów trakcyjnych,
 • rewident taboru kolejowego,
 • diagnosta stanu technicznego taboru kolejowego,
 • monter napraw taboru kolejowego,
 • maszynista – instruktor (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
 • komisarz odbioru pojazdów kolejowych (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
 • kontroler (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej).

 

Klasa patronacka PKP Intercity S.A.

Stypendia dla uczniów, praktyka zawodowa w spółce PKP Intercity S.A.
Możliwość ukończenia dodatkowych kursów kwalifikacyjnych sponsorowanych przez spółkę PKP Intercity S.A.
Dobra i stabilna praca po ukończeniu szkoły, z możliwością dalszego rozwoju i awansu w PKP Intercity S.A.

Możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności związanych z kształtowaniem ich aktywności i kreatywności.

Galeria zdjęć
>>>
Patronat:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl